Historie školy

První domácí institucí pro výchovu a vzdělávání kazatelů byla Misijní škola v Praze. Působila v letech 1920–1923 ve velice skromných poměrech. Největšího rozmachu v meziválečném období dosáhlo dílo výchovy kazatelů během činnosti Misijního ústavu v Loděnicích u Berouna.
V roce 1946 začala druhá významná etapa díla výchovy kazatelů v naší vlasti. Zprvu se škola opět nacházela ve velice skromných poměrech v Praze, na Londýnské ulici č. 30. Později až do násilného zavření v roce 1950 působila ve vlastních objektech v Praze-Krči, nesla název Škola biblických nauk a v poslední fázi své existence byla přejmenována na Biblický seminář.
Zcela nové možnosti se objevily až v roce 1968. Nejprve bylo otevřeno jen dálkové studium s konzultačními středisky v Praze a Vojkovicích, ale od roku 1969 i denní studium, a to v jedné z budov bývalého semináře v Praze-Krči. Historie se však opakovala; v roce 1973 přišlo další násilné zastavení činnosti školy.
Již od roku 1974 existovalo neoficiální či spíše poloilegální vzdělávání duchovenských pracovníků církve ve formě dálkového studia s pravidelnými měsíčními konzultacemi v různých studijních střediscích (Třinec, Liberec, Praha, Vsetín, Olomouc, Holešov a další). V roce 1981 mohla církev opět začít vzdělávat duchovenské pracovníky oficiálně. Bylo však otevřeno pouze dálkové studium v tzv. Přípravném teologickém kurzu – nejprve v Holešově, pak v Praze a posléze v Novém Jičíně.
Dějiny současného semináře se začaly psát 15. října 1990, kdy po dlouhých sedmnácti letech mohla církev vedle již existujícího dálkového studia znovu otevřít i denní studium. Nová škola v prostorách modlitebny v Praze na Smíchově nese název Teologický seminář CASD. Po roce seminář přesídlil do pronajatých prostor v Klínci. Od září 1994 do konce února 1995 našel útočiště v posázavských Zlenicích.
Od 1. března 1995 sídlí Teologický seminář v Sázavě. Zde také seminář rozšiřuje své poslání a kromě výchovy duchovenských pracovníků koná i osvětovou a vzdělávací činnost pro veřejnost. Součástí školy je knihovna, školní jídelna a domov mládeže.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zařadilo Teologický seminář na základě zákona číslo 564/1990 Sb. do sítě škol a školských zařízení nejprve jako pomaturitní studium, od roku 1996 jako střední odbornou školu a od září 1998 jako vyšší odbornou školu, jejíž absolventi mají právo užívat titul diplomovaný specialista – DiS.
V lednu 2000 udělila Akreditační asociace adventistických škol, akademií a univerzit Teologickému semináři statut Senior College s právem udělovat titul Bachelor of Theology – B.Th. (bakalář teologie). V roce 2004, 2007 a 2012 tento stav potvrdila. Současná akreditace zze strany AAA má platnost do konce roku 2016.
V roce 2006 se škola stala školskou právnickou osobou a v důsledku toho upravila svůj název na Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne – Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální. Připravili jsme také nový studijní program, který byl v roce 2007 Ministerstvem školství schválen. Kromě teologického zaměření jsme nabízeli i zaměření pastoračně sociální. Tento obor není na základě vyhodnocení nadále vypisován.
12. května 2009 byla podepsána s Theologische Hochschule Friedensau (Teologická vysoká škola ve Friedensau, Německo) Dohoda o spolupráci, která umožňuje studentům získat evropsky uznávaný bakalářský titul (B.A. v teologii). Vzhledem k probíhajícímu jednání o zachování této akreditace je příjem nových uchazečů o toto studium v tomto školním roce dočasně pozastaven.
Vzhledem k tomu, že na Teologickém semináři lze získat bakalářské tituly, požádali jsme ministerstvo školství o změnu názvu. Od 1. června 2010 je oficiální název naší školy Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne – Institut teologických studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální.

 

Page generated in 0.3528 seconds.
Redakční systém Orancon naprogramoval Vítězslav Dostál