Institut teologických studií

Bakalářské studium na Teologische Hochschule Friedensau

Tento studijní program je určen studentům denního a dálkového studia teologického zaměření, případně bývalým absolventům TS. Absolvent získá titul B.A. v teologii (Bachelor of Arts in Theology). Protože jde o evropsky platný titul, absolvent tohoto programu může snáze pokračovat v magisterském studiu na univerzitách v ČR i zahraničí za podmínek, specifikovaných dotyčnými školami.


Senior College

Toto studium kvalifikuje pro duchovenskou, pastorační, humanitární a sociální službu v církvi a jejích institucích. Získání titulu B.Th. uvedenou cestou je nezbytným předpokladem pro práci sborového kazatele v Česko-Slovenské unii Církve adventistů sedmého dne.
Senior College je studijní program, akreditovaný Církví adventistů s. d. (Accrediting Association of Seventh-day Adventists Schools, Colleges and Universities, Old Columbia Pike, Maryland, USA; dále jen "AAA"). Jedná se o pomaturitní studium.
Během prvních tří ročníků denního studia respektive 4 ročníků dálkového studia) je program Senior College studován souběžně s VOŠ. Program poté  pokračuje specifickým závěrečným ročníkem (tzv. poabsolutorijním studiem), završeným titulem B.Th.

Studijní plán zde. (studium není otevřeno pro akademický rok 2014-2015)

Page generated in 0.3324 seconds.
Redakční systém Orancon naprogramoval Vítězslav Dostál